ღია წვდომა Science Direct-ზე უკვე ხელმისაწვდომია

07-04-2020 დღეიდან შესაძლებელია Elsevier-ის ბაზებზე დისტანციური წვდომა (Remote Access). რეგისტრაციისას და დისტანციური მომსახურების მიღებისას უნდა გამოიყენოთ სტუ-ს მიერ შექმნილი ინსტიტუციური ელექტრონული ფოსტა. Science Direct-ის გამოყენების ინსტრუქცია.

 

სიახლეებში დაბრუნება