დისტანციური მომსახურება

01-04-2020 შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა გადავიდა დისტანციურ მომსახურებაზე. იმისათვის, რომ მიიღოთ საბიბლიოთეკო მომსახურება აუცილებელია ისარგებლოთ სტუ-ს ფოსტით. დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: library1@gtu.ge, bibliotekastu@gmail.com

 

სიახლეებში დაბრუნება