01 დეკ

სტატიების მოძიება

თუ სტუ-ს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის საიტზე არსებულ მონაცემთა ბაზებში თქვენთვის სასურველი სტატია არ გაიხსნება/მოიძებნება ღია წვდომაში
05 ოქტ

ახალი წიგნები

2020 წლის სექტემბერში მიღებული ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

საჩუქარი

10-01-2020 2019 წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ბატონი ვ. დათაშვილისგან საჩუქრად მიიღო ლიტერატურა

 

სიახლეებში დაბრუნება