25 თებ

გამოფენა ბიბლიოთეკაში

2020 წლის 25 თებერვალს სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გაიხსნა არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის, პროფ. თენგიზ მახარაშვილის ნამუშევრების გამოფენა
04 თებ

ახალი წიგნები

2020 წლის იანვარში მიღებული ლიტერატურა
ყველა სიახლე

ახალი წიგნები

01-10-2019 სექტემბერში მიღებული ლიტერატურის ნუსხა.

 

სიახლეებში დაბრუნება