მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსი

25-07-2019

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღის კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესი - დებულება

აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი 

განცხადება

კონკურსანტის ანკეტა

65  წლისა  და მეტი  ასაკის   მქონე პირის  კონკურსში  მონაწილეობის  შესახებ - განცხადება

აფილირების ხელშეკრულების ფორმა

შრომითი ხელშეკრულების ტიპიური ფორმა

საგანთა ჯგუფები
 1. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი
 2. სამშენებლო ფაკულტეტი
 3. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
 4. სამთო- გეოლოგიური ფაკულტეტი
 5. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
 6. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
 7. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
 8. ინფორმატიკისა და მართვის მართვის სისტემების ფაკულტეტი
 9. აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
 10. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
 11. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის

ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11