მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონკურსი

05/18/2018

2018 წლის 9-11 მაისს, თურქეთის ქალაქ სივასში ჩატრდა რობოტიქსის მე-12 საერთაშორისო კონკურსი. 11 კატეგორიად წარმოდგენილ კონკურსში მონაწილეობდა 15 ქვეყნის პროფესიული სასწავლებლებიდან 4000 მონაწილე. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან კონკურში მონაწილეობა მიიღო ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, საგანმანათლებლო პროფესიული პროგრამა "სამრეწველო ავტომატიზაციის" ჯგუფმა (ხელმძღვანელი - პროფ. ია მოსაშვილი; მონაწილეები - შოთა გენგაშვილი, ცოტნე ფუტკარაძე). სტუ-ს გუნდი მონაწილეობდა "Design - Build" კატეგორიაში და დაიკავა 42-ე ადგილი.