მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტებისათვის

04/21/2017

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის საკონსულტაციო საათები საგნების მიხედვით ჩატარდება 5 ივნისიდან 10 ივნისის ჩათვლით, შესაბამის დეპარტამენტებში.

 • 801 (51) კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარამენტი მე- 6 კორპუსი, 315 დ. 308დ. 314დ.
 • 803 (41) ინტერდისციპლინური ინფორმატიკის დეპარტამენტი, მე-8 კორპუსი, ოთახი 306ბ, 314ბ, 312ბ.
 • 804 (96) ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტი , მე-6 კორპუსი, ოთახი 320 დ.
 • 805 (94) მართვის ავტომატიზებული სისტემების დეპარტამენტი, მე- 6 კორპუსი ოთახი 207დ, 225დ.
 • 806 (71) მართვის სისტემების დეპარტამენტი, მე-6 კორპუსი, ოთახი 208ბ, 210ბ 2012ბ.
 • 807 (84) ბიოსამედიცინო ინჟინერიის დეპარტამენტი, მე-4 კორპუსი, ოთახი 314.
 • 808 (104) გამოთვლითი მათემატიკის დეპარტამენტი, მე-6 კორპუსი, ოთახი 512ბ, 514ბ.
 • 809 (76) ხელოვნური ინტელექტის დეპარტამენტი,
 • 810 (ფიზ.) საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტი, მე-4 კორპუსი, ოთახი 309.
 • 811 (მათ.) მათემატიკის დეპარტამენტი, მე-6 კორპუსი, ოთახი 511ბ,513ბ.
 • 813 (86) მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტი, მე-6 კორპუსი, ოთახი 209დ.