მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტების წარმომადგენლის არჩევნები

12/22/2015 ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტიდან უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრად 1367 ხმით არჩეული იქნა სტუდენტი დავით დავითაშვილი.