მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები

12/22/2015 ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში ფარული კენჭისყრის შედეგად ერთხმად 194 ხმით არჩეული იქნა პროფესორი ზურაბ ბაიაშვილი.