მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროგრამა „საინჟინრო ფიზიკის“ დოქტორანტის შალვა რობიტაშვილის წარმატება

12/20/2019 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "საინჟინრო ფიზიკის" სადოქტორო პროგრამის (ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი) სტუდენტი შალვა რობიტაშვილი გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრისა და შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამის 2019 წლის გამარჯვებული გახდა.

პროგრამის მიზანია, შესაძლებლობა მისცეს ქართველ სტუდენტებს, შეასრულონ თავიანთ სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომთან დაკავშირებული კვლევები, როგორც ფუნდამენტური, ასევე, გამოყენებითი მიმართულებით, მსოფლიოში ცნობილი იულიხის კვლევითი ცენტრის ბაზაზე.

პროექტის ფარგლებში შალვა რობიტაშვილი შეასრულებს ნაშრომს  „სიმსივნეების ჰეტეროგენურობის მულტიმოდალური გამოკვლევა“   . მისი ხელმძღვანელები არიან იულიხის კვლევითი ცენტრის ნეირომეცნიერებისა და მედიცინის ინსტიტუტის დირექტორი პროფ. ნადიმ ჯონ შა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფ. ქეთევან კოტეტიშვილი.