მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა

11/07/2019 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2019 წლის ,,წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის" IV ეტაპის განხორციელებას იწყებს

სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები, კერძოდ:
  • ავტორიზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული სტუდენტები;
  • ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (ბაკალავრები, მაგისტრანტები) სტუდენტები;
  • ავტორიზებული სამედიცინო / სტომატოლიგიური დაწესებულებების რეზიდენტები.
თანადაფინანსება განსაზღვრულია:
  • 700 ლარის ოდენობით;
  • 500 ლარის ოდენობით;
  • 300 ლარის ოდენობით.
საბუთების მიღება გაგრძელდება 30 ნოემბრის ჩათვლით!