მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საგაზაფხულო სკოლა „ქვანტური ტექნოლოგიები“ იულიხის კვლევით ცენტრში (გერმანია)

10/31/2019 2020 წლის 23 მარტიდან 3 აპრილამდე იულიხის კვლევით ცენტრში ტარდება საგაზაფხულო სკოლა „ქვანტური ტექნოლოგიები“სკოლის ლექციები განკუთვნილია სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერთათვის.

სარეგისტრაციო დრო 2019 წლის 4 ნოემბრიდან 2020 წლის 23 იანვრამდე.
რეგისტრაცია და ინფორმაცია  ლინკზე www.iff-springschool.de


დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ლინკი