მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

არჩევნები შედეგები

10/11/2019 არჩევნები შედეგები სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე არჩევნები ჩატარდა 2019 წლის 11 ოქტომბერს.

 არჩებნებში მონაწილეობას იღებდა ორი კანდიდატი:
  • იმს ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის პროფესორი ქეთევან კოტეტიშვილი 
  • იმს ფაკულტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი ნანი არაბული. 
ხმების უმრავლესობით ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელად არჩეულ იქნა ქეთევან კოტეტიშვილი.