მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კომპანია “pepsiCo” აცხადებს ვაკანსიას

06/11/2019 უმაღლესი განათლების მქონე ახალგაზრდა სპეციალისტები, ახალი კურსდამთავრებულები ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის.
მართვის ავტომატიზირებული სისტემების, ელექტრო–ინჟინერიის ან მსგავსი
მიმართულებით
  1. ავტომატიზირებული სისტემების, საპროცესო მოწყობილობების მომსახურება. დანადგარებისა და მოწყობილობების პერიოდული შემოწმებების ჩატარებაში მონაწილეობა. პროგრამულ სისტემებში ცვლილებების შეტანა
  2. 1 წლიანი პროგრამის დასრულების შემდეგ სტაჟიორი დაინიშნება ავტომატიზაციის სისტემების მართვის ინჟინერის პოზიციაზე 
  3. უმაღლესი განათლება საინჟინრო-ტექნიკური მიმართულებით პროგრამირების უნარები ელექტრონული სქემების წაკითხვის უნარი.
  4. მსგავს სფეროში სამუშაო გამოცდილება; ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
  5. შედეგებზე ორიენტირება, ინოვაციურობა, კომუნიკაბელურობა, პასუხისმგებლობა.

დაინტერესებულმა პირებმა
20 ივნისამდე მოგვმართეთ
იმს ფაკულტეტის მენეჯერის
განყოფილებას ოთახო 305ა.
გამოაგზავნეთ CV, mail: infomanager@gtu.ge