გეოლოგიის დეპარტამენტი

ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის შეფასების კურსი იწყება

02/27/2020 ,,ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის’’ კურსი იწყება
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში 2020 წლის 04 მარტს იწყება ,,ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის’’ შემფასებელთა კურსზე.

საჭირო საბუთები:
1.    ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2.    პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3.    დიპლომის ქსეროასლი;
4.    CV ან ავტობიოგრაფია.

მისამართი:  ქ. თბილისი,  კოსტავას 77,  III  კორპუსი,  გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 343.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ:  238-25-88, 577 42-83-47
საკონტაქტო პირი:  ოლიკო სესკურია 593 27-24-65, E-mail: olikoseskuia@gmail.com


სიახლეებში დაბრუნება