გეოლოგიის დეპარტამენტი

ძვირფასი ლითონების კურსი იწყება

02/26/2020
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში მიმდინარეობს რეგისტრაცია ,,ძვირფასი ლითონების’’ შემფასებელთა კურსზე.

საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

მისამართი:  ქ. თბილისი,  კოსტავას 77,  III  კორპუსი,  გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 343.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ:  238-25-88, 577 42-83-47
საკონტაქტო პირი:  ოლიკო სესკურია 593 27-24-65, E-mail: olikoseskuia@gmail.com

სიახლეებში დაბრუნება