გეოლოგიის დეპარტამენტი

ძვირფასი ლითონების იწყება

03/28/2019 2019 წლის 2 აპრილს 11 საათზე იწყება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტთან
არსებული ,,ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა'' კურსი.


საჭირო საბუთები:
1.    ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2.    პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3.    დიპლომის ქსეროასლი;
4.    CV ან ავტობიოგრაფია.

მისამართი:  ქ. თბილისი,  კოსტავას 77,  III  კორპუსი,  გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 343.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ:  238-25-88, 577 42-83-47
საკონტაქტო პირი:  ოლიკო სესკურია 593 27-24-65, E-mail: olikoseskuia@gmail.com

სიახლეებში დაბრუნება