05 დეკ

ფარმაციის სპეციალობის სტუდენტთათვის


9 დეკემბერს, 14 საათზე შედგება შეხვედრა დამსაქმებელ შ.პ.ს. „გეფასთან“, შეხვედრა გაიმართება ადმინისტრაციულ კორპუსში, ნიკოლაძის დარბაზში. დასწრება სავალდებულოა.
03 დეკ

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა!

კონკურსი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრების კანდიდატურათა შერჩევის შესახებ.
01 დეკ

გამოფენა

4 დეკემბერს, 13:30 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის II კორპუსში
11 ნოე

პროფესორ ვიქტორ ერისთავის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019 წლის 11-12 ნოემბერს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის “პროფესორ ვიქტორ ერისთავის სახელობის გარემოსდაცვითი ინჟინერიისა და ეკოლოგიის” დეპარტამენტის ეგიდით, ჩატარდა საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”
სიახლეების სრულად ნახვა

სამეცნიერო სემინარი

02-07-2019          ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი თემატიკით: ,,საქართველოში რეალიზებადი კვების პრეოდუქტების მონიტორნიგი და მისი ეკოქიმიური ექსპერტიზა”.
         სემინარს უძღვებოდა პროფ: გიორგი დანელია. მან მეტად საინტერესოდ და დამაჯერებლად წარმოადგინა მისი ხელმძღვანელობით ჩატარებული სხვადასხვა თემატიკის კვლევითი სამუშაოები მნიშვნელოვანი შედეგებით.
          გამოქვეყნებულ სტატიებში მეცნიერულ დონეზე შესწავლილია ძირითადი კვების პროდუქტების ეკოქიმიური მაჩვენებლები. მათ შორის მინერალური ნაწილი, ბიოქიმი- ური შედგენილობა და ეკოლოგიურად უარყოფითი რადიკალების წილი. რის საფუძვე- ლზეც დადგინდა პროდუქციაში, როგორც სრულფასოვნების ძირითადი პარამეტრები, ასევე ტოქსიკური ნაერთების ხვედრითი წილი. რასაც არსებითი მნიშვნელობა გააჩნია ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისათვის.
მოხსენება