ფაკულტეტის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, 2017-18 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის აკადემიური მოსწრების მიხედვით, დაჯილდოვდნენ ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტთა შორის გამორჩეულნი და მათ გადაეცათ საპატიო სიგელი და ფულადი ჯილდო:

1.      რუსუდან გუნთაძე       ჯგ. 4565                    რეიტინგი 95.53        500 ლარი;

2.      სალომე ჯეჯეია             ჯგ. 4575                     რეიტინგი 94.87        400 ლარი;

3.      დილბარ ბაბაევა            ჯგ. 4590                     რეიტინგი 94.22        300 ლარი.