მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს შედგა 

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სპეციალობით მაგისტრანტების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა, 

დაცვაზე წარმოდგენილი ყველა სამუშაო იყო აქტუალური შესრულებული სათანადო მეცნიერულ დონეზე, მნიშვნელოვანი პრაქტიკული რეკომენდაციებითალექსანდრე აფაქიძე

სამაგისტრო ნაშრომი - რუსთავის "აზოტში" აზოტმჟავას საამქროს "კუდის აირების" აზოტის ოქსიდებისგან გამწმენდ დანადგარში მიმდინარე პროცესის კვლევა და ოპტიმალური პირობებიდან გადახრის მიზეზების დადგენა.
დასკვნა


სალომე ჭეიშვილი

სამაგისტრო ნაშრომი - პესტიციდების პერსისტენტობა გარემოში და მოსალოდნელი შედეგები
დასკვნა


ქეთევან მაისურაძე

სამაგისტრო ნაშრომი - აგრარული ბაზრებიდან აღებული ვაშლის ძირითადი ჯიშების შენახვისუნარიანობა და საექსპერტო საქმე
დასკვნა


ია იაგორაშვილი

სამაგისტრო ნაშრომი - ექსპერიმენტალური ფაგური პრეპარატის შექმნა თევზის კულტივირებად სახეობაში ბაქტერიული დაავადებების კონტროლის მიზნით


გვანცა ქორაია

სამაგისტრო ნაშრომი - ადგილობრივი სიმინდის ფქვილის, სამამულო და იმპორტული სიმინდის მარცვლისაგან წარმოებული კონსერვების
დასკვნა