საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის Iკურსის სტუდენტები პროფესორ რეზო კლდიაშვილის მიწვევით ეცნობიან კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ეცნობიან რესტავრაცია კონსერვაციის ლაბორატორიას