სიახლეები და მოვლენები

23-02-2015 პროფესიული სწავლების IV საფეხური. 
ზამთრის საგამოცდო სესია 2014-2015 სასწავლო წელი. 

 

ყველა სიახლე