სიახლეები და მოვლენები

29-05-2014 ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საბჭოს წევრებს გთხოვთ შეავსოთ სივის ფორმა და გადასცეთ კომპიუტერული ცენტრის ხელმძღვანელს გიორგი გაიხარაშვილს

 

ყველა სიახლე