სიახლეები და მოვლენები

23-12-2022

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2022-2023 სასწავლო წლის I სემესტრში ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე (გრაფიკზე) გადაყვანის მსურველმა სტუდენტებმა,  ქვემოთ ჩამოთვლილი კატეგორიების შესაბამისად,   წარმოადგინეთ საბუთები ფაკულტეტის დეკანატში

2023 წლის 15 იანვრამდე.

ინდივიდუალურ გრაფიკზე შესაძლებელია გადაყვანილ იქნენ შემდეგი კატეგორიის სტუდენტები:

 • ჯანმრთლელობის პრობლემის მქონე, ფეხმძიმე ან მცირეწლოვანი ბავშის დედა; სამხედრო მოსამსახურე;

 • საქართველოს სახელით ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიო, ევროპის ჩემპიონატის და სხვა საერთაშორისო შეჯიბრებების მონაწილე;

 • სტუ-ს ნაკრების წევრი;

 • სტუ-ს შემოქმედებით ან სახელოვნებო წრეში (თეატრი, კაპელა, ქორეოგრაფიული
  ანსამბლი, კვარტეტი, და ა.შ) გაერთიანებული სტუდენტი, რეკომენდებული სოციალურ
  საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენის მიერ;

 • მხოლოდ სწავლების  III და IV წლის სტუდენტები, რომლებიც არიან თბილისში განლაგებულ დაწესებულებაში, როგორც წესი, პროფილით/სპეციალობით და სხვა სტრუქტურაში (მუნიციპალიტეტში, სამინისტროში და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში) დასაქმებული (გარდა სახელმწიფოს მიერ 100%-ით დაფინანსებული პროგრამების სტუდენტისა), სტუ-ს რეკომენდაციით სტაჟირებაზე მყოფი;

 • სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) და ფაკულტეტის საბჭოს წევრი
  სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენელი;

წარსადგენი დოკუმენტაცია:

 1. განცხადება სტუ-ს რექტორის სახელზე;

 2. პირადობის ასლი;

 3. კატეგორიის შესაბამისი ცნობა. 

ყველა სიახლე