სიახლეები და მოვლენები

09-07-2021

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (შემდგომში უნივერსიტეტი) აცხადებს ღია კონკურსს 2021-2022 სასწავლო წლიდან 4 წლის ვადით აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი და ასისტენტი) დასაკავებლად შემდეგ ფაკულტეტებზე:

სამშენებლო ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. N68, I კორპუსი, V სართული, ოთახი N536, ტ.: 236 43 28);

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №77, VIII კორპუსი, VI სართული, ოთახი №614, ტ. 236 51 72);

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №77, III კორპუსი, III სართული, ოთახი №308, ტ. 238 00 50);

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. N67, X კორპუსი, IV სართული, ოთახი N403, ტ.: 236 38 07);

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. N68, I კორპუსი, V სართული, ოთახი N550, ტ.: 236 42 00);

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №68, I-c კორპუსი, IV სართული, ოთახი №403, ტ. 233 71 63);

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №77, VI კორპუსი, IX სართული, ოთახი №912ა, ტ.: 236 39 55);

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №77, VI კორპუსი, III სართული, ოთახი №301ა, ტ.: 236 50 62);

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №75, VIII კორპუსი, II სართული, ოთახი №3, ტ. 599 105 607);

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(გურამიშვილის გამზ. №17, II სართული, ოთახი 220ბ, ტელ.: 577 53 79 92);

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №77, VI კორპუსი, VII სართული, ოთახი №703ა, ტ.: 236 52 73);

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (საგანთა ჯგუფი)
(კოსტავას ქ. №77, VI კორპუსი, VI სართული, ოთახი №610ბ, ტ.: 591 33 42 24).


I. განცხადებების მიღების და კონკურსის ჩატარების ვადები
   განცხადება
   კონკურსანტის ანკეტა

II. საკონკურსო პირობები

III. მონაწილეთა შეზღუდვა

IV. კონკურსის ჩატარების წესი 

ყველა სიახლე