სიახლეები და მოვლენები

24-03-2020

 პროფესორ-მასწავლებლებისათვის ვიდეო ინსტრუქცია



BBB-ით Online ლექციის წარმართვის ინსტრუქციები


1. ვირტუალურ ოთახში მუშაობა



2. ახალი ვირტუალურ ოთახის შექმნა



3. პარამეტრების რედაქტირება




Zoom Online ლექციის წარმართვის ინსტრუქციები


1. Zoom სისტემის დაყენება





2. Zoom ვირტუალურ ოთახში მუშაობა





 

ყველა სიახლე