სიახლეები და მოვლენები

19-04-2019 ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სახელმწიფოს მიერ არსებულ დაფინანსებულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებს (ქიმია, მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა) 2019 სასწავლო წლიდან  დაემატა „ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“  საბაკალავრო პროგრამა (75 ადგილი).

 

ყველა სიახლე