ფაკულტეტი-სამშენებლო

განცხადება

08-09-2016                                         გ ა ც ხ ა დ ე ბ ა 
 სამშენებლო ფაკულტეტის მეორე და მესამე სასწავლო წლის დოქტორანტების და მათი ხელმძღვანელების საყურადღებოდ! გთხოვთ 2016 წლის 19 სექტემბრამდე სადისერტაციო საბჭოს სამდივნოში ( აუდიტორია 420,ყოფილი 430) წარმოადგინეთ განაცხადი თემის შეცვლის, ხელმძღვანელის და თანახემლძღვანელის შეცვლის ან დანიშვნის შესახებ(სათანადო საბუთებთან ერთად. თანხმობა დოქტორანტის,ხელმძღვანელის და თანახელმძღვანელის; დეპარტამენტის ოქმის ამონაწერი) 


სიახლეებში დაბრუნება