საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვლევათა და ტექნოლოგიათა კომერციალიზაციის ასევე ტექნო-ტრანსფერის პერსპექტივათა ანოტირებული ნუსხა

 

არქიტექტურა
მშენებლობა
სამთო  გეოლოგია
ტრანსპორტი, მანქანათმშენებლობა
ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია
ინფორმატიკა
ტელეკომუნიკაცია და ენერგეტიკა

 

საპრეზენტაციო წინადადებების ფორმის გადმოწერა