ლექცია და ვორქშოფი: „ფენომენოლოგია არქიტექტურაში; ფილოსოფია და დიზაინი“.

ლექცია და ვორქშოფი: „ფენომენოლოგია არქიტექტურაში; ფილოსოფია და დიზაინი“.
01/25/2021