საქველმოქმედო აქცია ,,ყავა-ჩაი,, პატარა ნიკოლოზის დასახმარებლად.

საქველმოქმედო აქცია ,,ყავა-ჩაი,, პატარა ნიკოლოზის დასახმარებლად.
07/09/2018