საერთაშორისო აკადემიური ჟურნალი „European Journal of Management Issues“ - ცხადდება სტატიების მიღება (ქართულად და ინგლისურად)

05/11/2022
https://gtu.ge/Suss/News/?ELEMENT_ID=19504ქართველ მეცნიერებს, მკვლევრებსა და სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, გამოაქვეყნონ სამეცნიერო სტატიები უკრაინაში დაფუძნებულ საერთაშორისო აკადემიურ ჟურნალში "ევროპული ჟურნალი მენეჯმენტის საკითხებზე" („European Journal of Management Issues“). ჟურნალი გამოდის წელიწადში ოთხჯერ (მარტი, ივნისი, სექტემბერი, დეკემბერი) და მოიცავს შემდეგ სფეროებს:
 • 051 - ეკონომიკა
 • 072 - ფინანსები, საბანკო და სადაზღვევო საქმე
 • 073 - მენეჯმენტი
 • 075 - მარკეტინგი
 • 076 - მეწარმეობა, სავაჭრო და გაცვლითი საქმიანობა
 • 241 - სასტუმრო და სარესტორნო ბიზნესი
 • 242 - ტურიზმი
 • 292 - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
სამუშაო ენებია ინგლისური, უკრაინული და რუსული.

ყველა ნაშრომს მიენიჭება DOI იდენტიფიკატორი (DOI:10.15421/19xxxxxx).

ჟურნალი ინდექსირებულია Publons, Google Scholar, ScienceGate და სხვა მონაცემთა ბაზებში.

სტატიის გამოქვეყნების საფასური (APCs) არის 60 ევრო ვრცელი სტატიისთვის (8000 სიტყვამდე) და 30 ევრო მოკლე ნაშრომისთვის (4000 სიტყვამდე).

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჟურნალის ვებგვერდს.


https://gtu.ge/Suss-Eng/News/?ELEMENT_ID=19505
You are invited to contribute to the Ukraine-based international academic journal «European Journal of Management Issues» that publishes the results of scientific research regarding innovation management, innovative development of the world economy, international innovation, and scientific and technical studies. The frequency of issues is quarterly (March, June, September, December) and the topics of interest includes following specialties (according to of Ukrainian classifier of specialties) for which the journal accepts articles for publication:
 • 051 - Economics
 • 072 - Finance, banking and insurance
 • 073 - Management
 • 075 - Marketing
 • 076 - Entrepreneurship, trade and exchange activities
 • 241 - Hotel and restaurant business
 • 242 - Tourism
 • 292 - International economic relations
Working languages are English, Ukrainian, Russian.

All papers in the Journal are assigned a DOI identifier (DOI:10.15421/19xxxxxx).

The Journal is indexed in Publons, Google Scholar, ScienceGate and other databases.

Article Publishing Charges (APCs) are 60 EUR for full paper (up to 8000 words) and 30 EUR for short paper or research report (up to 4000 words).

For further information please visit journal website. 

სიახლეებში დაბრუნება