არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტიდანართი • ტესტირების გამოცდების ცხრილი

ჯგუფების შუასემესტრული გამოცდების ცხრილი.შუალედურის ცხრილი testing.gtu.ge- ზეგაეცანით დანართს 

 • ინსტრუქცია სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდის შესახებ


15-09-2020

სწავლის საფასურის გადახდისასმიყევით შემდეგ ინსრტუქციას:

 1. Pay აპარატებიდან გადახდისას აირჩიეთ - განათლება / ტექნიკური უნივერსიტეტი / სწავლის საფასური
 2. TBC ინტერნეტ ბანკინგით გადახდისას - კომუნალური / განათლება /  ტექნიკური უნივერსიტეტი / სწავლის საფასური
 3. საქართველოს ბანკის ინტერნეტ ბანკინგით გადახდისას - გადახდები / სხვადასხვა /  განათლება /  ტექნიკური უნივერსიტეტი / სწავლის საფასური
 4. ნებისმიერ ბანკშიოპერატორს სთხოვეთ გადახდა გააფორმოს კლირინგ ცენტრის (UCC) გავლით, ანუ ზემოთ აღწერილი ინსტრუქციით.
 5. სხვაგვარად გადახდილი თანხები ვერ აისახება თქვენს პირად ბარათზე და მოითხოვს დამატებით დაზუსტებას.


დანართი 1


 • პირველ კურსელ მაგისტრთა საყურადღებოდ !  გთხოვთ გააფორმოთ ხელშეკრულება 17 სექტემბრიდან 23 სექტემბრამდე.  • მეორე კურსელი მაგისტრების საყურადღებოდ ! გთხოვთ, მობრძანდეთ შესაბამის დეპარტამენტებში და აირჩიოთ არჩევითი საგანი 27 სექტემბრამდე


 • მაგისტრატურაში შიდა სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდაება 9 სექტემბერს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე. Information for the foreign citizens that are studying or are planning to start studying at Georgian Technical University


 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

15.07.2020სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე ხორციელდება ორი სამაგისტრო პროგრამა:

1. „არქიტექტურა“

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია „არქიტექტურის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი“ შემდეგი სპეციალიზაციებით: შენობა-ნაგებობების არქიტექტურა, ურბანული დაგეგმარება; ლანდშაფტური არქიტექტურა; გარემოს დიზაინი; ინტერიერის დიზაინი;

2. „არქიტექტურათმცოდნეობა“

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია „ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი“;
დაწვრილებით ინფორმაცია იხილეთ მიბმულ ფაილში
ინფორმაცია სასწავლო კურსში მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის შესახებ


 • პროფესორ-მასწავლებლების, მეცნიერების და დოქტორანტების საყურადღებოდ!

1.07.2020

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და   ლიეტუვის გედიმინასის ტექნიკური უნივერსტეტს შორის   გაფორმებული მემორანდუმის  თანახმად,   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ -მასწავლებლებს, მეცნიერებსა  და დოქტორანტებს  შეუძლიათ  უფასოდ განათავსონ სამეცნიერო ნაშრომები შემდეგ ჟურნალებში (იხ.ლინკი)   https://journals.vgtu.lt/. • აბიტურიენტების საყურადღებოდ!

 ხატვაში და ხაზვაში გასაუბრების შედეგები (არქიტექტურა)

 ხატვაში და ხაზვაში გასაუბრების შედეგები ( მოდის დიზაინის ტექნოლოგიები)


 • მე-4 კურსის ბაკალავრიატის სტუდენტების საყურადღებოდ!

საბაკალავრო პროექტის დაცვის განრიგი

სტუდენტი ვალდებულია მოვიდეს უნივერსიტეტში, ფაკულტეტზე იმ დროს და აუდიტორიაში, რომელიც მითითებულია განრიგში

1. საბაკალავრო პროექტი ( არქიტექტურა )

2. საბაკალავრო პროექტი ( ქალაქგეგმარება )

3. საბაკალავრო პროექტი ( გარემოს დიზაინი )

4. საბაკალავრო პროექტი ( მოდის დიზაინის ტექნოლოგიები )


 • პროფესორ-მასწავლებელთა კონსულტაციების გრაფიკი 

2019-2020 სასწავლო წლის II სემესტრი

2020 წლის 29 ივნისიდან-18 ივლისის ჩათვლით

არქიტექტურული გეგმარების და ურბანისტიკის დეპარტამენტი - 601

არქიტექტურული გეგმარების და ურბანისტიკის დეპარტამენტი ( ქალაქგეგმარება)-601

ინტერიერის და დიზაინის დეპარტამენტი - 602

არქიტექტურული საფუძვლების და თეორიის დეპარტამენტი - 603არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთათვის ხატვასა და ხაზვაში გასაუბრების ჩატარების შესახებსაქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ატარებს კვლევას, რომლის მიზანია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დისტანციური სწავლების პროცესთან დაკავშირებით სტუდენტთა დამოკიდებულებების შესწავლა (N425792, 02/06/2020).

კვლევის ვებგვერდის მისამართი:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqUJzop7HHL-6OcjS60xyoYlGLfx24f7SvEXCsGY6j-XdbeA/viewform?usp=sf_link

კითხვარის შევსების ბოლო ვადად განისაზღვრა ა. წ. 24 ივნისი.


ხატვაში და ხაზვაში გასაუბრება ჩატარდება სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის 402 აუდიტორიაში  2020 წლის 17 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით 11 საათიდან 18 საათამდე ყოველდღე (კვირის გარდა). 

მისამართითბილისიკოსტავას ქ. №68, I კორპუსი საკონტაქტო ნომერი: 2 33 71 63; 599 514 819;

დეტალებს გაეცანით მიმაგრებულ ფაილში: "ცნობარი აბიტურიენტებისთვის"
 • „COVID-19 – გამოწვევები არქიტექტურაში“ – ტექნიკურ უნივერსიტეტში საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია გაიმართა
https://progressnews.ge/covid-19-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%ac%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98-%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%a5%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%a2/?fbclid=IwAR2RcAb3_1DLyiBgtIKPR8B3nmIV1UhJpLzQ6_T6S1H-3J1llQ8Cih8OqPM

2020 წლის 15 ივნისი 
International online conference
"Covid-19, Challenges in Architecture"
15 June 2020

2020 წლის 5 მაისიდან 10 ივნისამდე არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე, დოქტორიანტურის განყოფილების, მარიკა ფოჩხუას და დავით ბოსტანაშვილის ინიციატივით ჩატარდა ონლინ ლექციები ბაკალავრებისთვის: "არქიტექტურის და ქალაქგეგმარების აქტუალურ საკითხებზე". სულ 8 ლექცია. ლექციები მიყავდათ ფაკულტეტის დოქტორანტებს: გიორგი გაბუნია, ქეთევან სოლომონიშვილი, ოთარ მჭედლიშვილი, ნინო ჭრელაშვილი, ანა რატიანი, ნიკოლოზ ლეკვეიშვილი, დავით ასანიძე და ნინო ბარნაბიშვილი.
ყველა მონაწილეს დიდი მადლობა!

 • საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სტუდენტებისთვის კვლევას ატარებს9-06-2020

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დისტანციური სწავლების პროცესთან დაკავშირებით სტუდენტთა დამოკიდებულებების შესწავლის შესახებ კვლევას ატარებს.

15 ივნისამდე, საგანმანათლებლო დაწესებულების ყველა სტუდენტი უნდა გაეცნოს და შეავსოს კითხვარი. 

კვლევის კითხვარი მოცემულია ბმულზე:

https://docs.google.com/forms/d/1TnQfjhn5YAKn_X_JrhlSBVt0kyUBuNfpKSrBjydZhX4/edit
в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Nowy Sacz, Poland

http://wsb-nlu.edu.pl
 • ტექნიკური უნივერსიტეტი ელექტრონული კომპონენტებითს წავლის პროცესზე გადავა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი·ხუთშაბათი, 12 მარტი, 2020·READING TIME: 1 MINUTE

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამივე საფეხურის სტუდენტები - ბაკალავრებიმაგისტრანტები და დოქტორანტებიახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნითელექტრონული კომპონენტებით სწავლის პროცესზე გადავლენ.

ტექნიკური უნივერსიტეტი სტუდენტებისთვის სილაბუსებით გათვალისწინებული მასალების ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით მიწოდებას უზრუნველჰყოფს.

ელექტრონული კომპონენტებით სწავლის შესახებ ტექნიკური უნივერსიტეტი დეტალურ ინფორმაციას ვებგვერდისა და ფეისბუქის გვერდის მეშვეობით გაავრცელებს.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
12.03.2020