ქართულ-ფრანგული საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთის პრაქტიკის დაცვა

06/27/2022 გაცნობებთ, რომ სასურსათო ტექნოლოგიის ქართულ-ფრანგული საბაკალავრო პროგრამის  სტუდენტების საწარმოო პრაქტიკის ანგარიშების დაცვა ჩატარდება 21 ივლისს 10:30 შეხვედრების ოთახში. 
საქართველოში მყოფი სტუდენტებისთვის დასწრება აუცილებელია, საფრანგეთიდან მონაწილეები ჩაერთვებიან ზუმით.
არაუგვიანეს 15 ივლისისა პრაქტიკის ხელმძღვანელებთან შეთანხმებული ანგარიშების ელექტრონული ვერსიები უნდა მიეწოდოს პროგრამის კოორდინატორებს: Helene Marfaing და მალხაზ ბერეჟიანს

 

სიახლეებში დაბრუნება