საბაკალავრო პროგრამის "სასურსათო ტექნოლოგია" ფრანგულ მოდულზე "წარმოების მართვა რძის პროდუქტების ინდუსტრიაში" გადასვლის მსურველთა საყურადღებოდ

06/24/2022 საბაკალავრო პროგრამის "სასურსათო ტექნოლოგია" ფრანგულ მოდულზე "წარმოების მართვა რძის პროდუქტების ინდუსტრიაში" გადასვლის მსურველებმა 4-დან 7 ივლისამდე განცხადება უნდა წარმოადგინონ სტუ აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტზე.  გამოცდა ინგლისურ ენაშიი ჩატარდება სტუ-ს საგამოცდო ცენტრში 8 ივლისს 11 საათზე.

 

სიახლეებში დაბრუნება