17 მარტ

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დოქტორანტმა ტეხასის უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დოქტორანტმა ირინა ნიკოლაიშვილმა ტეხასის უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა
06 მარტ

სტუდენტების სასწავლო ვიზიტი ღვინის მარანში

მარანის „სევსამორა“ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, მევენახეობისა და ენოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის საგურამოში მარანში „სევსამორა“ სასწავლო ვიზიტი განხორციელდა.

ყველა სიახლე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო მევენახეობა - მეღვინეობა: ისტორია, თანამედროვეობა და მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“

03/23/2022

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი

იტერ ვიტის საქართველო

მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო -კვლევითი ცენტრი (სტუ)

ოფიციალური პარტნიორები:

ღვინის კომპანიები: „ELDA CANTINE“, „TORREVENTO” (იტალია)

„Iter Vitis – Les Chemins de la Vigne“ - ევრო საბჭოს კულტურული მარშრუტები (იტალია)

ISLE - ს მდგრადი განვითარების ასოციაცია  (საფრანგეთი)

გაიზენჰაიმის უნივერსიტეტი (გერმანია), ფოჯას უნივერსიტეტი (იტალია), პალერმოს უნივერსიტეტი (იტალია), მილანის უნივერსიტეტი (იტალია), ტარაგონას უნივერსიტეტი (ესპანეთი), არიელის უნივერსიტეტი (ისრაელი)

ღვინის ეროვნული სააგენტო (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო)

 სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო)

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

კასპის მუნიციპალიტეტის მერია

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„მსოფლიო მევენახეობა - მეღვინეობა: ისტორია, თანამედროვეობა და მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, XI კორპუსი

კონფერენციის ჩატარების თარიღი:  2022  წლის 1-2 ივლისი

კონფერენციის სამუშაო ენები:  ქართული, ინგლისური

 

კონფერენციის თემატიკა

 • მევენახეობა - რეალობა,  პერსპექტივა და მიმდინარე გამოწვევები

 • ენოლოგიის თანამედროვე გამოწვევები და პერსპექტივები

 • მევენახეობა/მეღვინეობის ეკონომიკა და სამართალი

 • მევენახეობა/მეღვინეობის ბიზნესი, მარკეტინგი და ღვინის ტურიზმი

 • უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ასპექტები მევენახეობა-მეღვინეობაში

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ :

 • აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი სფეროს წარმომადგენლებს

 • აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს

 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს

 • დოქტორანტურის, მაგისტრატურის და ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს

 • დარგის პრაქტიკოსს ტექნოლოგებს, ინჟინრებსა და ეკონომისტებს

 • მეწარმეებსა და ბიზნესმენებს

 • მედიის სფეროს წარმომადგენლებს

 • დამოუკიდებელ მკვლევარებს

 • ნებისმიერ პირს, რომლის მოხსენებაც დააკმაყოფილებს აკადემიურ მოთხოვნებს და შესაბამისობაში იქნება პროგრამით გათვალისწინებულ მიმართულებებთან

კონფერენცია ჰიბრიდულია და მასში მონაწილეობის ფორმებია:

 • მოხსენების წარდგენა ინდივიდუალურად და ჯგუფურად

 • მოხსენების წარდგენა  ონლაინ ვიდეო რეჟიმში

 • კონფერენციაში ჩართვა მონაწილის სტატუსით

 • კონფერენციაში ჩართვა სტუმრის/დაინტერესებული პირის სტატუსით

             

კონფერენციით გათვალისწინებულია:

 • ქართველ და უცხოელ მეცნიერ-მკვლევართა  შრომებისა და კვლევების გაცნობა

 • კონფერენციის კრებულის გამოცემა ISBN კოდით

 • კონფერენციაზე მონაწილეობის სერთიფიკატის გაცემა

 • სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ორგანიზება

 • პარტნიორული ურთიერთობების ფორმირება და კონტაქტების დამყარება

 • კვლევითი პროექტის დაგეგმვისა და ორგანიზების შესაძლებლობის წარმოდგენა

 • კერძო და სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებთან შრომების წარდგენისა და  დისკუსიის მოწყობის პლატფორმის ფორმირება

 • კულტურული ღონისძიებები

 • კონფერენციაში მონაწილე 3 ქართველი სტუდენტი, რომელთა მოხსენებები აღიარებული იქნება საუკეთესოდ,  ჩაერთვება 2022 წლის  ზაფხულის საერთაშორისო სკოლაში „საქართველო - მეღვინეობის აკვანი“

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი :

1.          გურგენიძე დავით - სტუ-ის რექტორი (თავმჯდომარე)

2.          კლიმიაშვილი ლევან - სტუ-ის ვიცე-რექტორი

3.          გასიტაშვილი ზურაბ - სტუ-ის რექტორის მოადგილე

4.          გახოკიძე ჯემალ - სტუ-ის სპიკერი

5.          კოპალიანი კარლო - სტუ-ის კანცლერი

6.          ქუთათელაძე რუსუდან - სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი

7.       ქვარცხავა გიორგი - სტუ-ის აგრარული  მეცნიერებების  და  ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი

8.          ხოზრევანიძე ნოე - სტუ-ის  მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის დეკანი

9.          კავალიაუსკას ვიდას - პროფესორი, დოქტორი  (ლიეტუვა)

10.   ქობლიანიძე თამარ  - „იტერ ვიტის საქართველოს“ პრეზიდენტი, სტუ-ის მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

11.   ჩხარტიშვილი ნინო - სტუ-ის აგრარული  მეცნიერებების  და  ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის მევენახეობა -მეღვინეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

12.      საჩალელი ნინო  -  „იტერ ვიტის საქართველოს“ კოორდინატორი

      კონფერენციის სარედაქციო საბჭო :

1.       ქუთათელაძე რუსუდან - პროფესორი, სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

2.       ქობლიანიძე თამარ  - ასოც. პროფესორი,  სტუ-ის მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი, „იტერ ვიტის საქართველო“

 1. ჩხარტიშვილი ნინო -  პროფესორი, აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

4.       კოჭლამაზაშვილი ლელა - პროფესორი, სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

5.       მაღრაძე დავით - პროფესორი, სტუ-ის აგრარული  მეცნიერებების  და  ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

6.        ვასაძე მანანა - პროფესორი, სტუ-ის მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი

7.       ალექსიძე გურამ - აკადემიკოსი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი

8.       ჩხარტიშვილი ნოდარ - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

9.       პაპუნიძე გურამი - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

10.   მეხუზლა ლევან - ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე

11.   ვაჭარაძე ზურაბ - ღვინის ეროვნული სააგენტო

12.   მდინარაძე ირმა - პროფესორი, ღვინის ეროვნული სააგენტო

13.   უჯმაჯურიძე ლევან - პროფესორი, სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი

14.   აბრალავა ანზორ -  პროფესორი, სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

15.   სოფრომაძე ზაზა - ასოც. პროფესორი, სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

16.   ხელაშვილი იოსებ - პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

17.   არაბული კობა - პროფესორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

18.   თაქთაქიშვილი მარიამ - არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტი

19.   საგანელიძე ირინე - კულტურის კვლევების ექსპერტი

20.   ღვანიძე სოფიო - დოქტორი, გაიზენჰაიმის უნივერსიტეტი (გერმანია)

21.   ჰანფი ჯონ - პროფესორი, გაიზენჰაიმის უნივერსიტეტი (გერმანია)

22.   პანკე ემანუელა -  პრეზიდენტი, „Iter Vitis – Les Chemins de la Vigne“ (იტალია)

23.   კონტო ფრანჩესკო - პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, ფოჯას უნივერსიტეტი

24.   ფიორე მარიანტონიეტა  - პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, ფოჯას უნივერსიტეტი (იტალია)

25.   სალა პერმიჩელე - პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, ფოჯას უნივერსიტეტი (იტალია)

26.   სილვერსტრი რაფაელე - პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, ფოჯას უნივერსიტეტი (იტალია)

27.   პიჩიოტა ანტონინო - ასოცირებული პროფესორი, მევენახეობა, პალერმოს უნივერსიტეტი (იტალია)

28.   გალატი ანტონინო - ასოცირებული პროფესორი, პალერმოს უნივერსიტეტი (იტალია)

29.   ადამაშვილი ნინო - მკვლევარი, სოფლის მეურნეობის, კვებისა და სატყეო მეცნიერებების ფაკულტეტი,  პალერმოს უნივერსიტეტი (იტალია)

30.   ლამი რ. დევიდ  - პროფესორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დეპარტამენტი, სანდჰილის კვლევებისა და განათლების ცენტრი, კლემსონის უნივერსტეტი (აშშ)

31.   ჩიოდო ემილიო– პროფესორი, მკვლევარი, ბიომეცნიერებათა და აგრო-სასურსათო და გარემოს ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ტერამოს უნივერსიტეტი (იტალია)

32.   დრორი შივი - დოქტორი, სოფლის მეურნეობისა და ენოლოგიის კვლევის კოორდინატორი, ქიმიური და ბიოტექნოლოგიის ინჟინერიგნის დეპარტამენტი არიელის უნივერსიტეტი (ისრაელი)

ძირითადი ვადები & დედლაინი:

აბსტრაქტის წარდგენა: 30 აპრილი

სტატიის წარმოდგენა: 31 მაისი

კონფერენციაში ჩართვის დადასტურება: 13-17 ივნისი

სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდა:   20-24 ივნისი

კონფერენციის ჩატარება: 1-2 ივლისი

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი:  კონფერენციაში მონაწილეობის მოსაკრებელი შეადგენს 50 ლარს,

ეროვნულ ვალუტაში ჩარიცხვისათვის (GEL):

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში:

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 708977259

ბანკის დასახელება - სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი -TRESGE22;

დანიშნულება- 262

განთავსება & ტრანსფერი: აეროპორტში/სადგურზე დახვედრის ორგანიზება;

გაფორმების ინსტრუქცია :

სამეცნიერო ნაშრომის მოცულობა:

-         A4 ფორმატის 4-7 გვერდი. შრიფტი: ქართული ენისათვის -  Sylfaen,  ინგლისური ენისათვის – Times New Roman. საილუსტრაციო მასალა (ნახაზები, დიაგრამები, გრაფიკები, ფოტო მასალა) წარმოდგენილი უნდა იქნას - MS Word-ით. ყველა არე - 2 სმ. ინტერვალი -1,  შრიფტის ზომა - 11, აბზაცი - 1,25.

ტექსტის სტრუქტურა:

-         ნაშრომის სათაური

-         გვარი, სახელი

-         სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება

-         აბსტრაქტი (მაქსიმუმ 300 სიტყვა ) და JEL კლასიფიკატორი

-         საკვანძო სიტყვები (მაქსიმუმ 5 სიტყვა)

-         ძირითადი ტექსტი

-         დასკვნა

-         გამოყენებული ლიტერატურა

-         ნაშრომის სათაური ინგლისურ ენაზე

-         გვარი, სახელი, სამუშაო ადგილი, თანამდებობა, სამეცნიერო წოდება ინგლისურ ენაზე

-         რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (100-150 სიტყვა)

ელექტრონული ვერსია უნდა გაიგზავნოს ელექტრონულ ფოსტაზე: itervitis.georgia@gmail.com საორგანიზაციო კომიტეტი: ტელ.: (+995) 555 22-88-82


 

სიახლეებში დაბრუნება