დისერტაციის დაცვა

07/23/2021

დისერტაციის დაცვა

2021 წლის 30 ივლისს 14 საათზე შედგება სადოქტორო პროგრამა - აგრარული ტექნოლოგიების დოქტორანტის მარინე დემეტრაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა. 


მისამართი: ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზ. 17, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-11 კორპუსი, აუდიტორია 212.


ავტორეფერატი

დისერტაცია


 

სიახლეებში დაბრუნება