დისერტაციის დაცვა

07/23/2021

2021 წლის 30 ივლისს 12 საათზე შედგება სადოქტორო პროგრამა - მეცხოველეობის დოქტორანტის თეა ჟღენტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა. 


მისამართი: ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზ. 17, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-11 კორპუსი, აუდიტორია 212.


ავტორეფერატი

დისერტაცია


 

სიახლეებში დაბრუნება