29 ივლ

დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 30 ივლისს 12 საათზე შედგება სადოქტორო პროგრამა "აგრარული ტექნოლოგიების" დოქტორანტ თათია ხოსიტაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
29 ივლ

დისერტაციის დაცვა

2020 წლის 30 ივლისს 14 საათზე შედგება სადოქტორო პროგრამა "სატყეო საქმის" დოქტორანტ მალხაზ სამადაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ყველა სიახლე

დისერტაციის დაცვა

01/14/2020 2020 წლის 30 იანვარს 14 საათზე შედგება სადოქტორო პროგრამის "სასურსათო ტექნოლოგია" დოქტორანტ ლელა გურგენიძის სადისერტაციო თემის დაცვა.
მისამართი: გურამიშვილის გამზ. 17, აუდიტორია 212.
ავტორეფერატი
დისერტაციო ნაშრომი
2020 წლის 30 იანვარს 16საათზე შედგება სადოქტორო პროგრამის "სასურსათო ტექნოლოგია" დოქტორანტ თამარ ყანჩაველის სადისერტაციო თემის დაცვა.
მისამართი: გურამიშვილის გამზ. 17, აუდიტორია 212.
ავტორეფერატი
დისერტაციო ნაშრომი2020 წლის 31 იანვარს 14 საათზე შედგება სადოქტორო პროგრამის "სატყეო საქმე" დოქტორანტ დავით შვარდნაძის სადისერტაციო თემის დაცვა.
მისამართი: გურამიშვილის გამზ. 17, აუდიტორია 212
ავტორეფერატი
სადისერტაციო ნაშრომი

 

სიახლეებში დაბრუნება