სამეცნიერო-მეთოდური რეკომენდაციები საზღვარგარეთიდან შემოტანილი სასოფლო-სამეურნეო მანქანების საიმედოობის გაანგარიშების,გაზრდისა და ტექნიკური სერვისის რაციონალური ფორმების შერჩევისათვის

10-01-2017

PDF:  /Agro-Lib/მონოგრაფია.docx
ავტორი:  ჯ.კაციტაძე,ნ.სარჯველაძე,ი.ნიკოლეიშვილი,ა.ხიზანიშვილი.გ.ქურდაძე,ე.კაციტაძე,ი.კაპანაძე.
ავტორი: ჯ.კაციტაძე,ნ.სარჯველაძე,ი.ნიკოლეიშვილი,ა.ხიზანიშვილი.გ.ქურდაძე,ე.კაციტაძე,ი.კაპანაძე.
გადმოწერა

 

სიახლეებში დაბრუნება