სასურსათო კვერცხის პირველადი დამუშავების და სტანდარტიზაციის საფუძვლები

29-12-2016

PDF:  /Agro-Lib/kvercxis_damushavebis_Da_standartizaciis_safudzvle0001.PDF
ავტორი:  მ.ხუციშვილი,რ.ნოზაძე,ვ.ზავრაშვილი,ა.ჭკუასელი,ა.ჩაგელიშვილი,ნ.მაისურაძე
ავტორი: მ.ხუციშვილი,რ.ნოზაძე,ვ.ზავრაშვილი,ა.ჭკუასელი,ა.ჩაგელიშვილი,ნ.მაისურაძე
გადმოწერა

 

სიახლეებში დაბრუნება