საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება N 2–159 2010 წლის 7 ოქტომბერი ქ. თბილისი მეღვინეობის პრაქტიკაში ნებადართული პროცესების, მასალებისა და ნივთიერებების ჩამონათვალის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

26-12-2016

PDF:  /Agro-Lib/მეღვინეობაში ნ ებადართული.pdf
ავტორი:  გ.შუბლაძე, ბ.მღებრიშვილი, ფ.წოწკოლაური
ავტორი: გ.შუბლაძე, ბ.მღებრიშვილი, ფ.წოწკოლაური
გადმოწერა

 

სიახლეებში დაბრუნება