22 მაი

კონკურსი

ცხადდება კონკურსი!

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ექსპერტთა შერჩევის მიზნით.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებათ, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს: https://www.jobs.ge/ge/?view=jobs&id=219009&fbclid=IwAR3llWjsC1igXojh39vdEdXquu16i047zKfvcUwBIGRhyQFMQcR7mz9b0U4
19 მაი

აკრედიტაციის სახელმძღვანელო

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სახელმძღვანელოს მიზანია,
დაეხმაროს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს უკეთ გაიგონ აკრედიტაციის
სტანდარტების მოთხოვნები.
სახელმძღვანელო შეგიძლია იხილოთ შემდეგ ბმულზე >>>>>სახელმძღვანელო<<<<
25 დეკ

ცვლილება

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს2018 წლის 21 დეკემბრის № 01-05-04/340 დადგენილებით შევიდა ცვლილებებიაკადემიური საბჭოს 2017 წლის 10 ნოემბრის № 2627 დადგენილებაში „სასწავლო კურსის (საგნის) კოდის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“. ცვლილებები შევიდა დადგენილების მე-4 და წესის მე-9 და მე-10 პუნქტებში. ცვლილებები არ ეხება კოდის სტრუქტურასა და შინაარსს.მნიშვნელოვანი და საყურადღებო ცვლილება შეტანილია წესის მე-10 პუნქტში.
დადგენილების კოდიფიცირებული ვერსია განთავსებულია ვებ-გვერდზე http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/dadgenilebiani.pdf
ყველა სიახლე

თამარ გედევანიშვილი

განათლება:                            1973 წლის სექტემბერი - 1978წლის ივლისი,  
                                                 წარჩინებით  დავამთავრე  საქართველოს პოლიტექნიკური
                                                 ინსტიტუტის  გეოლოგიური ფაკულტეტი,კვალიფიკაცია
                                                 სამთო-ინჟინერი  ჰიდროგეოლოგი.                                             
 
                                                 1961 – 1971წწ.    ქ.თბილისის  39-ე საშუალო სკოლა. 
                                               
სამუშაო გამოცდილება:    2011წ. ოქტომბრიდან დღემდე - საქართველოს
                                               ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის
                                                სამსახური, ავტორიზაციის და აკრედიტაციის
                                                განყოფილება,  მთავარი სპეციალისტი.
 
                                                2006წ. ივლისიდან  2012წ. იანვრამდე -
                                                  საქართველოს სსიპ   საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                  რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის     დირექტორის
                                                  მოადგილე.
                                                 
 
                                                 1993წ. აპრილიდან  2006წ. ივნისამდე -
                                                 საქართველოს სსიპ     საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                 რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის      უფროს
                                                 მეცნიერ     თანამშრომელი.
 
                                                 1989წ. ივნისიდან 1993წ. აპრილამდე  -
                                                  საქართველოს სსიპ   საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                  რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის  მეცნიერ
                                                   თანამშრომელი.
 
                                                 1980წ.დეკემბრიდან 1993წ. აპრილამდე -
                                                  საქართველოს სსიპ   საწარმოო   ძალებისა და ბუნებრივი
                                                  რესურსების    შემსწავლელი  ცენტრის უმცროსი მეცნიერ
                                                   თანამშრომლი.
 
                                                 1980წ.იანვრიდან - 1980წ.ნოემბრამდე -
                                                  საქართველოს სამთოტექზედამხედველობის კომიტეტი,
                                                  წიაღისეულის დაცვის ინსპექცია,   უფროსი ინჟინერი.
 
                                                  1978წ. სექტემბრიდან - 1980წ.იანვრამდე  -
                                                  საქართველოს  პოლიტექნიკურ ინსტიტუტი
                                                  ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის
                                                  კათედრა - ინჟინერი.
 
სამეცნიერო საგრანტო              
პროექტებში მონაწილეობა:   საქართველოს შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი:
 
                                                    ,,ზუგდიდი-ცაიშის აგროკომპლექსის თბოსიცივით
                                                    მომარაგების  სისტემების  დამუშავება
                                                    არატრადიციული  (გეოთერმული  წყლების)  ბაზაზე.“
                                                     2008წ.                                        
 
                                                    საქართველოს     მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები:
 
                                                  ,, საქართველოს  მინის  წარმოების  მინერალური
                                                    ნედლეულის  ბაზა  და  მისი  კომპლექსური 
                                                    გამოყენების  პერსპექტივები.“   2004-2005წწ.
 
                                                   ,,სამთო-ქიმიური რესურსები და მათი გამოყენების 
                                                    პერსპექტივები.“  2003წ.
 
                                                    ,,საქართველოს მყარი სათბობ-მინერალური, 
                                                    გეოთერმული, მზისა და ქარის ენერგორესურსები და
                                                    მათი გამოყენების  პერსპექტივები.“ 2001წ.
 
                                                    ,,საქართველოს მყარი სათბობ-მინერალური და
                                                    გეოთერმული რესურსების გეოლოგიური ანალიზი.“
                                                    1999წ. 
                                          
                                                     ,,შავი  ზღვის   სამხრეთ-აღმოსავლეთ  ნაწილის 
                                                     (საქართველოს    სექტორი )  მინერალური ნედლეულის
                                                     პროგნოზული რესურსების შეფასება და  მათი
                                                     ათვისების  რეკომენდაციების  შემუშავება.“ 1998წ.
      
                                                     ,, საქართველოს   ტექნოგენური  საბადოების
                                                     პროგნოზული შეფასება“.  1997წ.
 
მონოგრაფიები:                    1. ,,  სვანეთის ბუნებრივი რესურსები    და
                                                         მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  თბილისი,
                                                         ,,მეცნიერება“,  2011.
 
                                                  2.  ,,აჭარის     ბუნებრივი რესურსები    და
                                                       მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  თბილისი,
                                                     ,,მეცნიერება“,  2007.
 
                                                   3. ,,აფხაზეთის  ავტონომიური რესპუბლიკის ბუნებრივი
                                                      რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები“. 
                                                       თბილისი, ,,მეცნერება“,  2006.
 
                                                    4. ,,სამეგრელოს  და  სვანეთის   მხარის  ბუნებრივი
                                                         რესურსები  და  მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  
                                                         თბილისი,    ,,მეცნიერება“,  2006.
                                                    
 
 
                                                     5.  ,,აჭარის    და გურიის ბუნებრივი რესურსები და
                                                         მათი     გამოყენების პერსპექტივები“.  თბილისი,
                                                         ,,მეცნიერება“,  2005.
 
                                                     6. ,,სამცხე-ჯავახეთის   ბუნებრივი რესურსები და მათი
                                                         გამოყენების პერსპექტივები“,  თბილისი, ,,მეცნიერე-
                                                         ბა“ , 2004.
 
                                                      7. ,,ქვემო ქართლის    ბუნებრივი რესურსები და მათი
                                                         გამოყენების პერსპექტივები“,  თბილისი, ,,მეცნიერება
                                                         2003.
 
                                                        8. ,,Природные  ресурсы  Грузии  и  проблемы  их
                                                           рационального  использования''.  Тбилиси,  ,,Мецни-
                                                           ереба",  1991.
 
                                                        9. ,,Минеральные  ресурсы  Грузии  и  проблемы  их
                                                              рационального  использования''.  Тбилиси,  ,,Мецни-
                                                              ереба",  1991.
 
პუბლიკაციების რაოდენობა:      21 სამეცნიერო  ნაშრომი,  მათგან 9 მონოგრაფიის
                                                           თანაავტორი.
 
უცხო ენების ცოდნა:                     ქართული - მშობლიური
                                                          რუსული - თავისუფლად
                                                          ინგლისური - კარგად