19 მაი

აკრედიტაციის სახელმძღვანელო

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სახელმძღვანელოს მიზანია,
დაეხმაროს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს უკეთ გაიგონ აკრედიტაციის
სტანდარტების მოთხოვნები.
სახელმძღვანელო შეგიძლია იხილოთ შემდეგ ბმულზე >>>>>სახელმძღვანელო<<<<
25 დეკ

ცვლილება

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს2018 წლის 21 დეკემბრის № 01-05-04/340 დადგენილებით შევიდა ცვლილებებიაკადემიური საბჭოს 2017 წლის 10 ნოემბრის № 2627 დადგენილებაში „სასწავლო კურსის (საგნის) კოდის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“. ცვლილებები შევიდა დადგენილების მე-4 და წესის მე-9 და მე-10 პუნქტებში. ცვლილებები არ ეხება კოდის სტრუქტურასა და შინაარსს.მნიშვნელოვანი და საყურადღებო ცვლილება შეტანილია წესის მე-10 პუნქტში.
დადგენილების კოდიფიცირებული ვერსია განთავსებულია ვებ-გვერდზე http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/dadgenilebiani.pdf
20 დეკ

გილოცავთ

გილოცავთ ახალ წელს
ყველა სიახლე

ინგა ლომაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის განყოფილება
სპეციალისტი
აქტუალური სამეცნიერო-კვლევითი თემატიკა
 
განათლება,პედაგოგიკა, მეთოდოლოგია,სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში,კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება სწავლებაში,ქიმიის სწავლების მეთოდიკა   ვრცლად >>
 
სამეცნიერო ნაშრომები და მიღწევები
 
სტატია (ადგილობრივი)
. ლომაძე
Personal computer and chemistry lesson
Georgian Engineering News , Tbilisi , #3.P.42-44. 05.1999
. ლომაძე
ქიმიის გაკვეთილებზე კომპიუტერული პროგრამის გამოყენების შედეგების სტატისტიკური დამუშავების შესახებ
Geoegian Engineering News, გვ.151-154. 09.2000
. ლომაძე, .ფუტკარაძე, .ჭირაქაძე
სათამაშო პროგრამა, როგორც შემეცნებითი ინტერესის ამაღლების საშუალება
კავკასიის მაცნე #7. გვ. 115-116. 07.2003
.ელიზბარაშვილი, .ლომაძე, .რაზმაძე
უმაღლეს სასწავლებლებში კომპიუტერული ტესტების შემქმნელი ახალი პროგრამა (რუს.)
სტუ-ს შრომები, #1(467), გვ. 84-87. 05.2008
 
კონფერენცია (ადგილობრივი, სტუ- მიერ მოწყობილი)
.რაზმაძე, .ლომაძე
ნანოდისპერსული სისტემებში სედიმენტაციის პოტენციალის განსაზღვრის მეთოდიკა
სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში , სიღნაღი . 10.2009
 
კონფერენცია (საერთაშორისო, ადგილობრივი)
E.Elizbarashvili , I.Lomadzs, M.Razmadze
New Softwares-Test Creator and Exam for Higher Education Institutions
International Conference and Exhibition , Batumi . 05.2010
 
ლექციების კურსი
 
პედაგოგიკის საფუძვლები
 
განათლება
 
09.1988 - 07.1993
ბიოლოგიის და ქიმიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია
თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი 
თბილისი, საქართველო
 
01.02.1995 - 15.01.1998
ქიმიის სწავლების მეთოდიკა
ი.გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, ასპირანტურა
თბილისი, საქართველო
 
02.11.2005
პედაგოგიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, ქიმიის სწავლების მეთოდიკა
სტუ, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების ფაკუკტეტი
თბილისი, საქართველო
 
საზოგადოებები და ორგანიზაციები
 
15.04.2009
საზოგადოების დამფუძნებელი, თავმჯდომარე
საქართველოს ნორჩ ქიმიკოსთა კლუბი
 
21.03.2011