საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

გვარი, სახელი
თანამდებობა ტელეფონები
ქალაქის შიდა
ძიძიგური გიორგი ხელმძღვანელი 2363809 6505
მხეიძე ხათუნა განყოფილების უფროსი
6379
ზურაბიშვილი ზურაბ განყოფილების უფროსი 2363352 6544
ლაშხი კონსტანტინე განყოფილების უფროსი
6505
გედევანიშვილი თამარ მთავარი სპეციალისტი 2363352 6379


ფილიპიდისი თათა უფროსი სპეციალისტი 2363352 6544
შუშანაშვილი ლელა მთავარი სპეციალისტი 6399
გონგლაძე შორენა  უფროსი სპეციალისტი
6544
ლომაძე ინგა მთავარი სპეციალისტი
6399
ნამიჩეიშვილი ნათია უფროსი სპეციალისტი
6379
ანდღულაძე შალვა უფროსი სპეციალისტი

ცომაია ირმა უფროსი სპეციალისტი
   
ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურები

სამშენებლო ფაკულტეტი
ჯავახიშვილი მარინა სამსახურის უფროსი 2519633 6391

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
აბზიანიძე ნიკოლოზ სამსახურის უფროსი 2365103 6870

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
კელეპტრიშვილი შალვა სამსახურის უფროსი
6468

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
მაისურაძე მამუკა სამსახურის უფროსი
6642

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
მოისწრაფიშვილი მანანა სამსახურის უფროსი

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი
ხაბეიშვილი ნინო სამსახურის უფროსი

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი
ჯაგოდნიშვილი ივანე სამსახურის უფროსი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
ბაიაშვილი ზურაბ სამსახურის უფროსი