საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

   ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

         ინაშვილი ირმა - ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი

1.      ლაშხი კონსტანტინე - ხელმძღვანელის მოადგილე

 

ავტორიზაციის და აკრედიტაციის დეპარტამენტი

       მხეიძე ხათუნა - უფროსი

1      ლომაძე ინგა - მთ. სპეციალისტი

2.      ნამიჩეიშვილი ნათია - მთ. სპეციალისტი

3.      ბაციკაძე ქეთევან - უფ. სპეციალისტი 0,5

4.     დანელია ნანული - უფ. სპეციალისტი

სწავლებისა და მეცნიერების ხარისხის კონტროლის განყოფილება

         ზურაბიშვილი ზურაბ - უფროსი

1.      გედევანიშვილი თამარ - მთ. სპეციალისტი

2.      ფილიპიდის თათა - უფ. სპეციალისტი 0,5

3.      დადიანი ნუგზარი - უფ. სპეციალისტი 0,5


სტატისტიკის და ანალიზის განყოფილება

        შუშანაშვილი ლელა - უფროსი

1.      გონგლაძე შორენა - უფ. სპეციალისტი

2.      ანდღულაძე შალვა - უფ. სპეციალისტი 0,5

3.      ცომაია ინგა - უფ. სპეციალისტი 0,5

 

ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის ხელმძღვანელები

1.      ჯავახიშვილი მარინა - სამშენებლო ფაკულტეტი

2.      აბზიანიძე ნიკო - ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

3.       კელეპტრიშვილი შალვა - სამთო - გეოლოგიური ფაკულტეტი

4.      მაისურაძე მამუკა - ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

5.      მოისწრაფიშვილი მანანა - სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

6.      ხაბეიშვილი ნინო - არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

7.      ჩიკვილაძე ნინო - ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

8.      ბაიაშვილი ზურაბ - ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

9.      რაზმაძე მალხაზ - დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

10.      უგრეხელიძე ვახტანგ - აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

11.  შაკიშვილი ეკა - საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

12.  შაყულაშვილი თეა - სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი