17 სექ

გილოცავთ

ჩვენო ძვირფასო სტუდენტებო, პროფესორ-მასწავლებლებო და თანამშრომლებო!

გილოცავთ ახალი 2019-2020 სასწავლო წლის დაწყებას, გისურვებთ წარმატებებს სასწავლო, პედაგოგიურ, სამეცნიერო საქმიანობაში.
დაისახეთ ახალი მიზნები, გჯეროდეთ საკუთარი თავის და თქვენ მათ აუცილებლად მიაღწევთ.

მუდამ თქვენს გვერდით,
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

11 სექ

ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა, საქართველოს უნივერსიტეტებს შორის, ციტირების უმაღლეს მაჩვენებელს მიაღწია

ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა, საქართველოს უნივერსიტეტებს შორის, ციტირების უმაღლეს მაჩვენებელს მიაღწია
10 სექ

სიახლე

დიპლომის დანართში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დიპლომის დანართში განხორციელებული ცვლილებები შეეხო მასში ისეთი ინფორმაციის აღწერის აუცილებლობას (ECTS-ის კრედიტები, სწავლის შედეგები), რაც მნიშვნელოვანია კვალიფიკაციების გამჭვირვალობისა და აღიარებისათვის.
ყველა სიახლე

მონაცემთა ბაზები

მონაცემთა ბაზები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო კურსების საინფორმაციო-საძიებო ბაზა

აკადემიური პერსონალის საძიებო ბაზა 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი - სარჩევი


ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი ფაკულტეტების მიხედვით

1. სამშენებლო ფაკულტეტი
2. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
3. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
4.ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
5. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
6. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
7. ნფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
8. დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
9. აგრარული მეცნიერებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
10. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
11. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერების ფაკულტეტი
12. ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტი