18 მარტ

სამეცნიერო კომფერენცია

2019 წლის 14 მარტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სტუდენტთა რიგით მეორე ღია სამეცნიერო კონფერენცია - ,,ენერგეტიკა და გარემო“.
02 მარტ

კონკურსი ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ვაკანტურ თანამდებობაზე  არჩევნების ჩატარების შესახებ.
22 თებ

სტუმრები პოლონეთიდან

2019 წლის 21 თებარვალს საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა დატელეკომუნიკაციის ფაკულტეტს სტუმრობდნენ სილეზიის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის (გლივიცა, პოლონეთი) საერთაშორისო ურთიერთობათა
განყოფილების ხელმძღვანელი დოქტორი გრეგორ კლაპიტა და იოანა ჰანაკი.
ყველა სიახლე

კონტაქტი

Under Construction