28 ივნ

ენერგეტიკის ახალგაზრდული კონფერეცია

2018 წლის 28 ივნისს, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G)-ის ეგიდით,  გაიმართა „ენერგეტიკის ახალგაზრდული კონფერეცია“.
26 ივნ

ღია კომფერენცია

25 ივნის ჩატარდა სტუ-ის სტუდენტთა 86-ე ღია საეთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თბოენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის ” სექციის სხდომა.  
ყველა სიახლე

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები


   

                    2018  სასწავლო წელს განსახილველად წარმოდგენილი დისერტაციები:1.      დავით დათაშვილი

საქართველოს ენერგოსისტემაში განახლებადი არატრადიციული

ენერგიის წყაროების ინტეგრაციის შესაძლებლობის შეფასება. ხელმძღვანელი:  პროფესორი მ. რუხვაძე

2.      ფიქრია კენჭოშვილი

ენერგეტიკული დანიშნულების მაღალტემპერატურული (77კ) ზეგამტარული დენსაზღუდის კვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი თამაზ კოხრეიძე

3.      გალინა ქადაგიშვილი

ენერგეტიკული დანიშნულების მაღალტემპერატურული (77კ) ზეგამტარული გადამრთველის-კრიოტრონის კვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი თამაზ კოხრეიძე

4.      გიორგი ჩაჩხიანი

საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაში თბოელექტროსადგურების თბოენერგეტიკული დანადგარების ოპტიმალური მართვისათვის რეკომენდაციების შემუშავება. ხელმძღვანელი: პროფესორი თ. კოხრეიძე

5.      გიორგი ცოფურაშვილი

ელექტროენერგეტიკის ობიექტებზე სამრეწველო სიხშირის

ელექტრომაგნიტური თავსებადობის მდგომარეობის გამოკვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი თენგიზ მუსელიანი

6.      სიმონ ლომსაძე

საერთო სარგებლობის სატელეფონო ქსელის ოპტიმიზაცია მზარდი მულტისერვისული ტრაფიკის პირობებში. ხელმძღვანელი:  პროფესორი ო. შამანაძე

7.      თამარ ციხისთავი

საინფორმაციო საზოგადოების ფორმირების პროცესი და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) განვითარების პერსპექტივები საქართველოში უახლოეს ხუთ წელიწადში. ხელმძღვანელი: პროფესორი რ. სვანიძე

8.      ხატია არაბიძე

საქართველოს ელექტროგენერაციის სექტორში ნახშირორჟანგის

(CO2) ემისიის შემცირების ენერგოეკონომიკური დასაბუთება. ხელმძღვანელი:  თენგიზ ჯიშკარიანი

 

9.      თეიმურაზ  გამრეკელაშვილი

ელექტრომომარაგების ქსელებში  ძაბვის მაღალი რიგის ჰარმონიკების წარმოქმნის მიზეზების გამოკვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი გ. შაველაშვილი

10.      ირაკლი შაველაშვილი

ელექტრომომარაგების 6-35კვ ძაბვის ქსელებში წარმოქმნილი

ტექნოლოგიური დანაკარგების კვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი ბ. ჭუნაშვილი

11.      გიორგი ხითარიშვილი

ციფრული სამაუწყებლო ქსელებისათვის კოდირების სისტემების შემუშავება და გამოკვლევა. ხელმძღვანელი:  პროფესორი სერგო შავგულიძე

12.      დავით ბალავაძე

ენერგეტიკის განვითარებისადმი  საზოგადოებრივი განათლების როლი და მისი ამაღლების მიმართულებები. ხელმძღვანელი:  პროფესორი დ. ჩომახიძე

13.      გიორგი ჩაჩიბაია

ენერგოპროექტის მენეჯმენტის სრულყოფის გზები (ნამახვანჰესის მაგალითზე). ხელმძღვანელი:   პროფესორი ნანული სამსონია

14.      გრიგოლ ბასილაშვილი

მომსახურების ხარისხის (QoS) უზრუნველყოფის მეთოდების კვლევა მობილური კავშირის ქსელებში. ხელმძღვანელი:  პროფესორი ჯ. ბერიძე

 15.      დავით ცისკარიძე

„მაგისტრალური მილსადენებით ნავთობისა და გაზის

ტრანზიტის როლი და გავლენა   საქართველოს სოციალურ

ეკონომიკურ განვითარებაში“. ხელმძღვანელი:  პროფესორი დ. ჩომახიძე

16.      ცისმარი გოჭოშვილი

ციფრული ინფოსაკომუნიკაციო სისტემების ეფექტურობის გამოკვლევა და მათი ამაღლება. ხელმძღვანელი:  პროფესორი ო. ზუმბურიძე