ფაკულტეტი-ენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია

სემინარი

06/08/2018

2018 წლის 8 ივნისს საქართველოს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტზე ჩატარდა სემინარი თემაზე “ინტერნეტის საფუძვლები და მონაცემთა ბაზის ანალიტიკა“.

სემინარის ორგანიზატორები იყვნენ:

Ø RIPE NCC (Ripe Network Cooperation);

Ø საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია:

Ø საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტი (ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი)

სემინარზე პრეზენტაციებით გამოვიდნენ:

1. ქრისტიანტეშელი (Christian Teuschel), RIPE NCC, სისტემურიარქიტექტორი
2. ვაჰანოვსეპიანი (Vahan Hovsepyan), RIPE NCC, საგარეოურთიერთობათაოფიცერი

ცენტრალურაზიასადაკავკასიაში;
3. უჩასეთური, RIPR NCC Fellow, საქართველოსმცირედასაშუალოსატელეკომუნიკაციოოპერატორებისასოციაცია-აღმასრულებელიდირექტორი.


სიახლეებში დაბრუნება