13 აგვ

I საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია / 1st International Scientific and Technological Conference

ძვირფასო კოლეგებო, 2019 წლის 7 – დან 11 ოქტომბრამდე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში (ქ. თბილისი, საქართველო) ჩატარდება I საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“.


Dear Colleagues, from 7th of October till 11 th of   October in Georgian Technical University (Tbilisi, Georgia) will be held 1st International Scientific and Technological Conference "Modern problems of power engineering and ways of solving them".
06 აგვ

საკვალიფიკაციო გამოცდები

2019 წლის 5-6 აგვისტოს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრში, ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდები სს „თელასი“-ში დასაქმებული პერსონალისათვის.
ყველა სიახლე

სამუშაო შეხვედრა

06/26/2019

2019 წლის 26 ივნისს სტუ-ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნკაციის ფაკულტეტზე გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომელიც მიეძღვნა გაზის კომპანიებში დასაქმებული პერსონალის  მომზადება /გადამზადება/ სერტიფიცირებას.  შეხვედრის მონაწილეებს მიესალმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ქალბატონი ნ.თურნავა და სტუ-ს რექტორი აკადემიკოსი ა.ფრანგიშვილი.

პრეზენტაცია თემაზე „ენერგეტიკის დარგში დასაქმებული პერსონალის  მომზადება /გადამზადება/სერტიფიცირება. საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის შეთავაზებები“ გააკეთა ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანმა, პროფ.გ.არაბიძემ.

შეხვედრის მონაწილეებს მიეცათ საშულება გაცნობოდნენ სტუ-ში შექმნილ ბოლო თაობის გაზის დეტექტორებს  (პროფ.ჯ.ბერიძე, პროფ.ა.იაშვილი).

შეხედრაში მონაწილეობდნენ „ყაზგაზტრანსის“, შპს „ვარკეთილ გაზის“, ს.ს. „საჩხერეგაზის“, შპს „ინტერ.გაზის“ წარმომადგენლები.

ფაკულტეტი ენერგოკომპანიებს თავაზობს: ენერეგოაუდიტს და ენერეგტიკული დანადგარების  დიაგნოსტიკას; ელექტროენერგიის წარმოების, გადაცემის და განაწილების ობიექტების ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმებას; დარგში დასაქმებული პერსონალის  მომზადება /გადამზადება/ სერტიფიცირებას; ელექტრომოწყობილობების, ელექტრომაგნიტური თავსებადობის, ენერგეტიკული ზეთების დიაგნოსტიკისათვის, სერტიფიცირებულ საგამოცდო ლაბორატორიის  „ენერეგოდიაგნოსტიკა“ მომსახურებას.

 

სიახლეებში დაბრუნება